top of page
Shopoli_Hoody_LP_Header.png
ידידי סורוקה.png
גרוסלנד שקוף לירון.png

מעלים חיוך על פניהם של ילדי סורוקה

שיתוף פעולה בין עמותת ידידי סורוקה למיזם גרוסלנד - ארגז הכלים לעסקים.

אתם רוכשים את הספל ואנו דואגים להעביר אותו במתנה לילד/ה במרכז הרפואי סורוקה על מנת להכניס תקווה ושמחה.

כל ספל מעוצב בתמונה ובמשפט חיזוק שבאים במטרה להעצים ולחזק את הילד/ה, לעודד ולגרום להבין שחושבים עליו/ה ואוהבים אותו/ה

Butterflies.png

לרכישת ספלים מלאים בשוקולדים לחצו על השובר המבוקש:

תמונות מתוך החלוקה האחרונה במרכז סבן לילדים במרכז הרפואי סורוקה:

מיזם גרוסלנד - ארגז הכלים לעסקים, הינו קהילה עסקית, כלכלית וחברתית שמטרתה לקדם ולסייע לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל. המיזם מעמיד לרשותם של עסקים אלה כלים טכנולוגיים ומקצועיים במסגרת ארגז כלים ייעודי במטרה לסייע להם בהתמודדות עם אתגרים ניהוליים ועסקיים ודרכים לחיבור בין העסקים לצרכנים.
מיזם גרוסלנד פועל מתוך אחריות חברתית ויוזם פרויקטים חברתיים למען הקהילה ואלו שצריכים.

Shopoli_Hoody_LP_Footer.png
bottom of page