top of page

בניית תקציב ותזרים מזומנים ככלי לניהול עסק וקבלת החלטות

לזמן מוגבל- העלינו עבורכם את ההרצאה בנושא בניית תקציב ותזרים מזומנים ככלי לניהול העסק מסדרת ההרצאות שאנו מעניקים במסגרת מר. גרוס לבעלי עסקים קטנים

מהרו לצפות לפני שהוידאו ירד מהאוויר בתאריך 31.3.2020.

Mr_Gross_Logo_04_11_19-02.png
bottom of page