top of page

גרוסלנד - קמפיין איסוף כספים לשורדי השואה ממשיך

לקראת יום הזיכרון האחרון לשואה ולגבורה פתחו חברי קהילת גרוסלנד בהליך איסוף כספים במטרה להעבירם ישירות לשורדי שואה ונזקקים. לאור ההיענות לפרויקט המרגש הזה החליטו במיזם להמשיך את הפעילות לאורך כל השנה.

עכשיו גם אתם יכולים לתרום כראות עיניכם ולסייע.

הכספים מיועדים לרכישת ציוד, מזון, תשלומי חשבונות (כגון : חשמל, מים וכו'), שיפוץ דירות ועוד...

חשוב לציין שכל הכספים שיאספו במסגרת רכישת השוברים יועברו ישירות לגורמים פרטיים הפועלים לסיוע לאוכלוסיית שורדי השואה.


גרוסלנד תעדכן את רוכשי השוברים וחברי הקהילה בדיוק מה נעשה עם הכספים שנאספו בכל מימוש שיבוצע.


כמו כן גרוסלנד הודיעה כי תעביר גם את כל דמי החבר שישלמו החברים החדשים (בעלות של 5 ש"ח לכל חבר חדש) אשר יצטרפו לגרוסלנד וירכשו את השובר.


לרכישת השוברים ולסיוע ישיר לשורדי השואה לחצו על השובר המבוקש:


24 צפיות0 תגובות
bottom of page